ogólne zasady sprzedaży na amazon

Ogólne zasady sprzedaży na Amazon

Zasady sprzedaży na Amazon można rozpatrywać wieloczynnikowo, jako: obowiązujące sprzedawcę, kupującego, dotyczące wystawiania ofert, regulaminu, rozliczeń, etc.

Istotne są one dla serwisu nie tylko z przyczyn formalnych (np. regulamin), lecz również dlatego, iż Amazon serwuje specyficzny system promowania sprzedawców.

Polski przedsiębiorca może jednak być przede wszystkim zainteresowany zasadami ogólnymi, bo Amazon dopiero wszedł na rynek polski, zatem wiedzy dotyczącej możliwości tej platformy nadal w wystarczającym stopniu brakuje.

Ważne dane na początek

Amazon to potężna firma, która już dzisiaj nie tylko prowadzi ogólnoświatową sprzedaż wielu towarów (na początku tylko książek), lecz kreuje pewne trendy w wielu dziedzinach: wiedzy, mody, stylu życia.

Oczywiście nie jest to przez wszystkich popierane, gdyż wiąże się ze swego rodzaju globalizmem, ale nie Amazon za to odpowiada.

Polski przedsiębiorca natomiast może wykorzystać obecność Amazon w Polsce i rozszerzyć swoją ofertę o zagranicę, co z pewnością posiada tylko swoje plusy.

Zasady sprzedaży na Amazon nie są skomplikowane, a to, co warto wiedzieć na początek, zastanawiając się nad prowadzeniem handlu na tej platformie, zamyka się w kilku informacjach:

  • na Amazon mogą handlować tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą (alternatywą dla osób prywatnych jest eBay) – w trakcie rejestracji należy podać kilka typowych danych potwierdzających miejsce zameldowania i prowadzenia działalności,
  • za wystawianie przedmiotów na sprzedaż płaci się comiesięczny abonament w wysokości 39 euro, uprawnia to do wystawiania przedmiotów bez limitu lub płaci się od wystawienia przedmiotu bez abonamentu (niecałe euro); należy też zwrócić uwagę, że Amazon daje możliwość wypróbowania serwisu pozwalając prowadzić handel przez pierwsze trzy miesiące bezpłatnie,
  • przedsiębiorca z Polski nie musi jak kiedyś mieć swojego konta za granicą w kraju docelowym, do którego kieruje oferty; aktualnie może to być konto polskie, lecz należy się liczyć z tym, że przelicznik walut może w pewnym stopniu „naruszać” wpływy ze sprzedaży,
  • handel można prowadzić zarówno wysyłając towar z Polski, jak i korzystać z systemu sprzedaży na Amazon wykorzystującego magazyny – w tym wypadku przykładowo, nastawiając się na sprzedaż na amazon w Niemczech przedsiębiorca może złożyć swój towar do magazynu w Niemczech, dzięki czemu zwolniony będzie z jego wysyłek, a w związku z tym, że towar znajdować się będzie w kraju docelowym, kupujący bardzo szybko go otrzyma, czym zgodnie z umową zajmować się będzie Amazon (jest to jednak opcja dodatkowo płatna),
  • ponieważ sprzedaż zagraniczna dotyczy klientów z innych państw, należy się do niej odpowiednio przygotować – wszystkie treści ofert muszą zostać dokładnie przetłumaczone, najlepiej przez native speakera lub przy jego konsultacjach, istotny jest również outsourcing, który zajmuje się promowaniem towarów sprzedawcy, marketingiem, analizami rynku i tłumaczeniami; w Polsce funkcjonuje już kilka takich firm zewnętrznych, jak Nextsell czy Gogler, które specjalizują się we wsparciu zagranicznej e-commerce.

Nie wygląda więc to źle. Platforma Amazon jest przychylna sprzedawcom, bo bez nich by nie istniała, a także dba o klientów poprzez specjalny system notowań dla sprzedawców. Od niego w dużej mierze zależy sukces na Amazon.

Zasady sprzedaży zagranicznej na Amazon

Do dodatkowych zasad sprzedaży na Amazon należą pewne wymogi związane z bezpieczeństwem i legalnością transakcji. Towary muszą więc mieć odpowiednie kody, np.: EAN, ISBN, UPC, bez których uznane zostaną za sprzedawane w sposób nieuprawniony.

Odpowiedzialność, aczkolwiek już własna, dotyczy również tworzenia treści do ofert: tytułu, opisu przedmiotu, jego kluczowych cech itd.

Muszą być one właściwie wykonane, w przeciwnym razie nie spotkają się z zainteresowaniem – mowa tu nawet o różnicach międzykulturowych w obrębie Europy, w preferencjach użytkowników dotyczących wizualnego obrazu aukcji, ich stylu itd.

Zasady sprzedaży na Amazon może więc są i proste, lecz jej zaplecze, a przede wszystkich odniesienie sukcesu handlowego, zależą już od znacznie większej ilością czynników, na które należy w miarę możliwości wpływać indywidualnie.

Wsparcie outsourcingowe, przynajmniej na początku przygody z Amazon, jest w tym wypadku rozwiązaniem optymalnym.

Udostępnij wpis

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email