Polityka
prywatności

Generator umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

1. Państwa dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi przez Gogler Brzezinski Suszko SP.J. zwanej dalej Gogler. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie do celów księgowych.

 

2. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do świadczenia usług przez Gogler. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług.

 

3. Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów wykonania umowy – nie profilujemy danych, nie wykorzystujemy do celów marketingowych.

 

4. W związku z ustawą o „RODO” informujemy, że mają Państwo prawo do:

żądania od GOGLER dostępu do Państwa danych osobowych,
sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych,
żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych,
żądania ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 

5. Gogler informuje, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies i korzystając z serwisów internetowych gogler bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

 

6. Administrator Państwa danych osobowych jest do dyspozycji pod adresem g.brzezinski@gogler.pl

 

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

Biuro Rachunkowe ABACO ul. Wąska 15a/25 15-481 Białystok, OVH.